Det er mange som fortjener et diplom, og jeg får ofte oppdrag av denne typen enten jeg skal lage hele diplomet eller kun påføre navn og dato.

Bestill diplomer