Navn: Hedvig Brandt Depuis
Født: 26.06.1973
Bosted: Tomter
Sivilstand: Gift

UTDANNELSE

1989 – 1992: Manglerud videregående skole – 2-årig grunnkurs 1-årig påbygging, linje tegning/form/farve.

1992 – 1993: Ulsrud videregående skole – 1-årig påbyggingskurs, linje tegning/form/farve.

1994 – 1996: SFGD – Skolen for grafisk design.

1996 – 1998: Roehampton Institute London – BA Calligraphy

1998 – Jobber som freelance kalligraf.

2001: Er med på å starte SKRIFT – forening for bokstavkunst

UTSTILLINGER

1998: Avgangsutstilling på Roehampton Institute London

1999: Deltok på den årlige sommerutstillingen på kunstlåven i Seljord, Telemark. Dette året var det et eget rom tildelt inviterte kalligrafer fra England, Finland, Sverige og Norge.

1999: Verkstedsutstilling sammen med Helene Jenssen (kalligrafi og bokbinding) og Inger Spangen (silketrykk på skjerf), på Torshov i Oslo

2000: Vandreutstilling på bibliotek i Asker, Bærum og Holmen. Felles utstilling med flere andre kalligrafer.

2004: Medlemsutstilling arrangert av SKRIFT – forening for bokstavkunst, på Bogstad Gård i Oslo

NOEN OPPDRAGSGIVERE

OHIF – Oslo Håndverks- og Industriforening
Det Kongelige Norske Utenriksdepartement
Asker kommune
Det Norske Samlaget
The Reiki Network
Maridalen Rotaryklubb
Forsvarets Overkommando
Økonomisk Rapport
Trygg & Sikker AS

Diverse privatpersoner